Tand och Estetik

Sida 2

Viktigt med svala tandläkarmottagningar

8 aug 2018

Har man en fin tandläkarmottagning som ska vara välkomnande mot gästerna som besöker din tandläkarmottagning, finns det vissa saker som är viktiga och som man som tandläkare behöver tänka på, förutom att allt tekniska saker finns på plats och att det finns kunnig och utbildad personal som kan behandla patienterna på rätt sätt. Här listar vi några saker som är bra och viktigt att tänka på så att patienterna kan slappna av och kanske tänka på annat än att tandläkaren behöver rota runt i munnen på dem, eller på den dyra tandläkarräkningen.

En trevlig receptionist som tar emot med ett leende

Det första man vill möta när man kommer till en tandläkarmottagning är en trevlig receptionist som lättar upp stämningen. Samtidigt bör han eller hon ha ett bestämt sätt så att de patienter som inte är så balanserade, inte flippar ut. Det är viktigt med en receptionist som kan säga till patienterna vad de ska göra; sitta ner, vänta på sin tur och sedan betala innan de går därifrån.

Trevligt väntrum med många tidningar så tiden går

Det är viktigt med ett trevligt väntrum. Patienterna kanske är nervösa inför besöket till tandläkaren. De kanske har ont i tänderna, har tandläkarskräck eller oroar sig för tandläkarbesöket på grund av något annat. Då är det viktigt att de kan tänka på något annat när de sitter i väntrummet. De kan läsa något i någon tidning, eller kanske titta på TV, medan de väntar på sin tur. Är det då mågna som sitter iväntrummet, får de något att titta på och tänka på medan de väntar. Väntrummet får gärna vara inrett i smakfulla och dova färger, i färger som lugnar ner patienterna.

Bilder i taket som för tankarna till annat

När patienterna väl sitter i tandläkarstolen, kan det ta sin tid, medan tandläkaren arbetar med patientens tänder. Ofta har tandläkaren fällt ner tandläkarstolen så att hon eller han kommer åt att arbeta i patientens mun. När patienten ligger ner i tandläkarstolen, kan han eller hon titta upp i taket. Har man då placerat en trevlig bild i taket, kan patienten titta på bilden och tänka på annat. Ha gärna en bild med många olika detaljer i bilden så att patienten blir upptagen av tankar på bilden, i stället för att oroa sig för vad tandläkaren gör i patientens mun.

Sval och skön temperatur i mottagningsgrummet

En annan mycket viktig aspekt är att ha lagom och balanserad temperatur i mottagninsrummet. Är det för varmt, kan varken tandläkare eller patient tänka på något annat än hettan. Är det för kallt kan inte patienten tänka på annat än att han eller hon fryser när de sitter i tandläkarstolen. Är det vinter och kallt bör man se till att ha tillräcklig värme i elementen, eller installera en aircondition som fyller på med mer värme. Är det för varmt, kan man åtgära det med snygga markiser, som dessutom skuggar fönster så att inte solens heta strålar letar sig in i mottagningsrummet och stör patienter och tandläkare. Läs mer här om markiser i Täby.

Detta bör du veta om du vill bli tandläkare

15 apr 2018

Funderar du på att bli tandläkare? Det gör du helt rätt i, framför allt om du bor i Stockholm. Här finns mer än 600 tandläkare, och då har vi ändå räknat bort alla förorter. Med dem inberäknat finns det över 1.400 företag i hela Stockholm. Med en befolkningsmängd på över 1,5 miljon människor, finns det alltså en stor marknad för tandläkare. Dessutom räknar Arbetsförmedlingen med att framtiden för tandläkare ser god ut. Det kommer fortsatt att råda stor brist på tandläkare både det närmaste året och för minst fem år framåt. Så står du just nu i valet och kvalet vad du ska bli, kan vi bara rekommendera att välja tandläkaryrket. Mottagningarna skriker efter yrkesutbildade tandläkare.

Lång utbildning

Det tar i regel fem år att bli tandläkare. Utan utbildning kan man inte jobba som tandläkare. Först läser man medicinsk grundutbildning, om hur kroppen är uppbyggd, man lär sig om anatomi, cellbiologi, fysiologi, biokemi och farmakologi. Sedan läser man om hälsa, sjukdomar och om käken. Man läser också psykologi, så att man som tandläkare kan ta människor på rätt sätt. Man måste sedan när utbildningen är slut ta examen och efter det få en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som tandläkare. Till skillnad från läkare, går man ingen allmän praktik, under ett år, med mentor. Det förväntas att man kan jobba. Redan tidigt under utbildningen får man ta emot patienter, då tar man emot dem på skolan där man går.

En god lön som tandläkare

Eftersom det tar så pass lång tid att utbilda sig till tandläkare är det en relativt hygglig lön för tandläkare. De har ju fem års studielån att betala tillbaka. Enligt lönestatistik från SCB (statistiska centralbyrån) är medellönen cirka 45.200 kronor i månaden. Särskilt om man är ung när man början arbeta som tandläkare och kanske inte har några barn, är det en lön som man gott och väl kan leva på.

För att komma in på den utbildning som leder till tandläkare bör du ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet, med behörighet i biologi 2, fysik 2, matematik 4. Samt goda betyg i de flesta ämnena eftersom konkurrensen är relativt hög till utbildningarna.

Efter utbildningen kan du ta jobb, kanske på någon tandläkarmottagning i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Läs mer här om en tandläkarmottagning i en förort till Stockholm, som Solna.

 

Funderar du på att bli tandläkare?

6 apr 2018

Om du funderar på att utbilda dig till tandläkare är det en bra idé, då det verkligen råder brist på tandläkare. Och den bristen lär inte ha tillgodosetts under den närmaste tiden. Däremot är det en lång utbildning, på fem år, innan man kan arbeta som tandläkare. Det krävs också bra betyg från ett gymnasium med naturvetenskapligt program, eftersom konkurrensen är relativt stor. Att arbeta som tandläkare innebär ett relativt variationsrikt arbete, där du får träffa alla sorters människor och utföra olika saker.

Stor arbetsmarknad i Stockholm 

En enkel sökning visar att det finns mer än 900 tandläkarmottagningar i Stockholm, ända från Kista i norr till Fruängen i söder och i Bromma och Sundbyberg. Det är helt enkelt lättare att gå till en tandläkare om mottagningen ligger nära där man bor

Dessutom kan man ju anta även att den tandläkare som startat mottagning även tycker om att ha mottagningen nära den egna bostaden, och öppnar kliniken där han eller hon bor. Så är fallet även för dem som bor i Sundbyberg. Sundbybergborna har hela 21 mottagningar att välja mellan. Att välja tandläkare beror mycket på att man känner att kemin fungerar till tandläkaren. Det måste skapas ett förtroende och tillit till tandläkaren, både vad gäller kompetens hos tandläkaren och lyhördhet för de egna behoven. En duktig tandläkare kan ta alla sorters människor, barn och pensionärer; alla måste få förtroende för tandläkaren och sjuksystern som arbetar med henne eller honom.

Många går på en service av tänderna

Det måste ju inte alltid handla om komplicerade saker att komma till en tandläkare, oftast handlar det om att, liksom bilen, komma in på service av tänderna. Den som håller en bra munhygien behöver inga stora ingrepp. Det är först de som är komna i ålder som kan behöva tandläkaren till mer än bara underhåll av munhälsan. Tänderna håller sällan hela livet ut, om man inte har ovanligt starka tänder, eller har skött dem exemplariskt ända från barnsben. Många behöver laga tänder som fått hål, eller laga trasiga tänder, eller ersätta tänder som har tappats. En del behöver kirurgiska ingrepp, då till exempel visdomständer kan växa fel.

Stor variation på arbetet

Den estetiska tandvården växer. Många vill ha snygga, vita tänder, andra vill vill korrigera tänder som växer snett. Något som förut gjordes gratis för alla skolbarn, men som numera faller på privatpersoner att göra själva. Som tandläkare kan du arbeta med allt möjligt, som röntgenundersökningar, tandställningar och lagningar. Arbetar du på sjukhus kan du råka ut för att arbeta akut med skador i munnen. Eller så arbetar du med skador på käken eller i ansiktet.

Tandläkarna på Östermalm - hur nöjda är kunderna?

16 mar 2018

På Östermalm finns flera välrenommerade tandläkare att välja mellan. Således är det inte alltid helt lätt att veta vem ska välja. Överlag är de flesta patienter mycket nöjda med sina tandläkare på Östermalm – även om det givetvis finns enskilda undantag. Vi har tittat på ett antal slumpmässigt utvalda kliniker i stadsdelen, och de omdömen som deras patienter har lämnat om dem. 

Idel goda betyg

Den första tandläkaren i Östermalm vi tittar på får idel goda recensioner på en stor plattform vi använder oss av. Den första kommentaren vi ser skriver att kliniken ger ”Förstaklassig tandvård!” och att hon kände att personalen var goda lyssnare. 

Flera andra recensenter har bedömt flexibiliteten hos tandläkarna på kliniken. En säger att hon fick en tid väldigt snabbt, precis när hon önskade, medan en annan skriver att han fick en snabb akuttid bara några dagar efter ett rutiningrepp. 

Den första negativa recensenten som skriver är visserligen nöjd med behandlingen – men inte med priset. Han skriver att det är i ”överkant” och knappast marknadsmässigt, när han kontaktade andra tandläkare, just i syftet att kontrollera priset. 

Alla kliniker inte felfria

Den första kliniken vi tittade tycktes knappt ha en enda patient som varit missnöjd med sin behandling. När vi tittar på en annan firma är negativa omdömen desto mer vanligt förekommande. Den första vi recensionen vi ser handlar om hur en man fick betala 500 kronor för fem minuters konsultation, där det framgick att han inte var en bra kandidat för tandställning. Han anser att första konsultationen borde varit gratis, som på ”de flesta andra ställen”. 

En annan skriver om hur kliniken ville debitera honom 825 kronor, trots att han hade bokat en tid för 450 kronor, enligt honom själv. Han tillägger också att besöket endast tog en kvart, istället för 30 minuter som var planerat. 

Med det sagt finns givetvis inte bara negativa kommentarer. Faktum är att de allra flesta är positiva och ger kliniken högsta betyg. Flera bedömer kliniken för sin service och sitt bemötande. En annan skriver att hon är extremt rädd för tandläkaren i vanliga fall, men att det känns lugnt just hos den här kliniken. 

De flesta har mycket bra omdömen

Sammantaget är det väldigt få negativa recensioner som kan hittas om tandläkarna på Östermalm. Alla kliniker som har ett underlag att tala om, har 4,5 av 5 poäng eller högre. De negativa recensionerna är således ganska sällsynta, även om de är mer vanligt förekommande hos vissa kliniker än andra. Sammantaget kan man konstatera att du troligtvis kan känna dig trygg med att gå till en tandläkare på Östermalm – nästan oavsett vilken klinik du går till. 

Barnens tänder både bättre och sämre än förut

8 mar 2018

Folkhälsomyndigheten har i många år forskat på sådant som har med vår hälsa att göra.Lite tragiskt har de konstaterat att livslängd, samt folkhälsa har mycket att göra med människors livsförhållanden att göra; storleken på plånboken har direkt att göra med längre livslängd och bättre hälsa generellt taget. Det samma gäller statusen på vår tandhälsa. Ju högre lön, desto mindre hål i våra tänder. De senaste tiden har vi sett fler hål och sämre munhälsa bland barn i ”särskilt utsatta” områden, såsom förorter kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Medan munhälsan och tandstatusen förbättras bland barn i förorter med högre inkomst såsom Lidingö, Östermalm, Bromma försämras barnens tänder i Rinkeby, Tensta, Rosengård och Hjällbo.

Föräldrarnas utbildningsnivå i paritet med barns tänder

En förklaring till detta går definitivt att hitta bland föräldrarnas utbildning. Ju högre utbildning, desto bättre munhälsa och färre hål i barnens tänder och tvärtom. Detta har förstärkts av att kommunerna som tog över huvudansvaret för skolorna, har av ”besparingsskäl” avlägsnat besök av ”fluortanten” som kom ut till skolorna och sköljde barnens tänder med fluor och visade hur barnen skulle borsta tänderna.

Barnen dricker fel sorts drycker

En annan trend vi ser är också att barn dricker allt mer av läsk. Och inte bra det, utan vi ser en klar ökning av konsumtion av ”sportdrycker”, trots att innehållet inte har något alls att göra med sport. Förutom kolsyra innehåller de ofta taurin, och andra kemiska tillsatser som påstås göra konsumenterna piggare. Då vore det bättre om barnen istället drack kaffe. Det är inte farligt för barn, men gör desto större underverk vad gäller vakenhet och pigghet.

Viktigt att börja med rätt vanor

Eftersom tänderna blir så pass dåliga av både läsk och sportdrycker bör barnen inte börja dricka sådant över huvudtaget. Det kan vara svårt som förälder att säga nej när barnen ber om att få dricka läsk, som alla andra, men om man redan från början börjar med goda vanor kan de fortsätta även när barnen blir större. Precis som med godis, kan man spara läskedryckerna till på lördagen. En bra vana för barnen är att dricka mjölk, eller vatten till maten. Att inte alls ha hemma läsk, underlättar. Som förälder kan man införa vanan att läsk och godis hör ihop och endast intas på lördagarna.

Föräldrar kan gå ihop och införa samma vanor

Om man tycker det är svårt att stå emot ett barn som ber och tigger om att få dricka läsk, kan man faktiskt gå ihop några föräldrar, till barn som dina egna barn leker med. Om ni alla inför samma vanor, kan det underlätta att säga nej till barnen, om alla har samma regel. Det är inte farligt att låta barnen längta efter lördagen och godiset och läsken tills dess.

Gratis tandläkarbesök i Sverige 

Har du barn, kan du skriva in ditt barn hos en valfri tandläkare. Då kan du få kallelse till tandundersäkning minst en gång om året. Det kan vara bra att införa bra vanor när barnen ännu är små. Blir de vana att gå regelbundet till tandläkare, blir det inget konstigt att gå till tandläkaren. Även det kan bli en bra vana att pränta in hos barnen. Det är viktigt att barnen får en tandläkare som får barnens förtroende. Känner du ingen tandläkare nära där du bor kan du alltid googla tandläkare Solna, om det är så att du bor där. Annars skriver du tandläkare plus orten där du bor, så får du flera förslag på tandläkare som har mottagning nära dig – och kom ihåg; tandläkarna är gratis för barnen! Läs mer här om tandläkare i Solna på: solnatandläkarna.se.

Fastighetsskötsel – nyckel till trivsel

25 jan 2018

Hur väl man trivs med sitt kontor avgörs av en mängd faktorer. Vi skulle dock vilja säga att många av dessa faktorer – på ett eller annat sätt – kan kopplas samman och höra ihop. På frågan om vad som definierar trivsel så skulle många peka på vilka man har som sina grannar. Näst efter hur den egna mottagningen, eller kontoret ser ut så påverkar grannarna trivseln allra mest. Finns det konflikter i fastigheten så blir man mindre benägen att bidra. Man blir avvaktande, man drar sig från att prata med varandra och man sköter sitt på ett helt annat, mer negativt, sätt. Dessa konflikter handlar ofta om gemensamma ytor som man upplever misskötas. 

Misskötsel av gemensamma ytor kan leda till missämja

Städning av trapphuset, är det tydligaste exemplet, men även övrigt underhåll såsom snöskottning, skötsel av buskar, rabatter och häckar samt gräsklippning spelar in. Det talande i detta är att ingen av grannarna kan hållas ansvarig – där spelar det företag man anlitat för fastighetsservice en roll. 

Kort sagt: sker ett bristande underhåll av det företag man anlitat för sin fastighetsservice så rinner detta över och skapar sämre trivsel, sämre grannsämja och en ökad benägenhet att se sig om efter en ny bostad. Vårt råd är alltså följande: hyr du en fastighet i Stockholm där undermålig fastighetsservice äger rum – ligg på hyresvärden om ett byta av företag. 

Fastighetsservice på era villkor 

I många fall så handlar det om ett gammalt val av företag för sin fastighetsservice. Det vill säga; man har tidigare anlitat ett företag och låter det valet förlängas år efter år. Så länge inte någonting radikalt händer så ska det mycket till för att ett byte av företag sker. 

Vi menar att man som hyresgäst i Stockholm ska ha högre krav än så på sin fastighetsservice – av skäl som både rör trivseln och ekonomin. I många fall så tjänar man, om inte på att byta, så åtminstone på att sondera terrängen bland de företag som erbjuder tjänsten. Fortsätt läsa denna site om fastighetsstkötsel i Stockholm.

Vi tänkte visa på några ledord som vi tycker ska löpa som en röd tråd då man söker efter en partner för sin fastighetsservice: 

  • Kommunikation.

Går någonting sönder så ska ni direkt kunna nå företaget och de ska kunna åtgärda problemet inom en rimlig tid. Att kunna svara i telefonen är ett krav – oavsett vilken dag i veckan det handlar om.

  • Underhåll.

Att man underhåller maskiner, instrument och verktyg är en sak – men vi anser att detta underhåll ska ske även med en tanke på framtiden. Det vill säga – företaget ska kunna hjälpa er BRf med nödvändig planering som kan vara er till gagn för framtiden. Om man upptäcker att ett tak håller på att ge vika eller håller sämre kvalitet än förväntat så ska detta rapporteras och ni kan genom detta planera ett eventuellt byte/reparation på ett tidigt stadie och därigenom spara pengar.

  • Miljötänk.

En fråga som blivit allt viktigare och som ska ha en stor plats inom fastighetsservice handlar om miljön. En fråga som har två inriktningar – er miljö och miljön i det stora hela. Ni vill ha vackert, ni vill ha prunkande växter och vackra rabatter som skapar trivsel. Den andra delen handlar om att använda maskiner som har minimal åverkan på miljön och där man aktivt söker efter lösningar som ligger rätt i tiden. Miljötänk, helt enkelt. 

Tandimplantat – Ett kundexempel

27 dec 2017

Personer som mister sina tänder kan med hjälp av tandimplantat få nya tänder. Ett ingrepp som utvecklats betydligt efter att tillhålskirurgin lanserades inom branschen. Genom denna behöver patienterna varken få svullnader eller smärta. I en artikel, publicerad på Expressens avdelning Hälsoliv, berättar Anne från Stockholm om hur hon upplevde ingreppet.

”Jag hade inte ont efteråt och är så nöjd med mina nya tänder att det inte är klokt”, sammanfattar hon sina erfarenheter.

Titthålskirurgi skapar stora möjligheter

Även om titthålskirurgi används inom kirurgi sedan början av 2000-talet så tog det ett tag innan det blev vanligt inom tandvården. Det är däremot något som många efterfrågar då fördelar med implantat via detta ingrepp är väldigt många. När Anne genomförde sitt implantat hos en klinik i Stockholm år 2014 var det relativt ovanligt med dessa ingrepp. Enligt klinikchefen på hennes klinik handlade det om brist på kunskap hos många kliniker. Det krävs nämligen extra kunskap inom datateknik för att en digital och virtuell operation ska kunna utföras på ett säkert och stabilt sätt.

Eftersom Anne då bodde i Stockholm var det inte speciellt svårt att hitta en passande klinik. Men hade hon bott på en mindre ort hade chansen varit betydligt mindre att hitta ett passande alternativ.

Hade hon inte bott i Stockholm (eller större stad där titthålsoperationer erbjuds) hade alternativet varit att välja klassiskt ingrepp vilket betyder att tandläkaren får skära i tandköttet och borra i käkbenet för att få fast implantatet.

Så fungerar det

Med titthålsoperation planeras hela operationen digitalt via en dator. Käken byggs upp tredimensionellt på datorskärmen och digitalt sätts ett implantat på plats. Utifrån det så räknar datorn ut hur ingreppet ska ske på riktigt för att det ska bli exakt som i datorprogrammet. Därmed blir hålen som skärs upp i tandköttet extremt mycket mindre.

Tandläkaren, som utförde ingreppet på Anne, menar att det räcker med att par Alvedon efter ingreppet och att många kan gå och jobba dagen efter. Hon fick samtliga tänder utbytta efter haft problem med dem relativt länge. Tandläkare hade försökt hitta andra alternativ men när hon fick tandlossning fanns inte andra alternativ än tandimplantat. För henne var det inte helt självklart att dra bort alla tänder men till tidningen berättade hon att ”det är bara att bita i det sura äpplet”.

Det tog några månader innan hon bestämde sig och efteråt var hon extremt nöjd. Många i hennes omgivning märkte inte ens att det var en protes hon hade. Framförallt var hon nöjd över att det varken gjorde ont eller att det skapades några svullnader. För henne gav de nya tänderna livskvalité. Är du intresserad kan du alltid läsa mer här.

Teknik och service skiljer mellan tandläkarna på Drottninggatan

4 dec 2017

På Drottninggatan, och på dess tvärgator, finns ett flertal tandläkare belägna. Det inte så konstigt att de ligger så tätt med tanke den mängd av människor som dagligen passerar denna gata. Vad skiljer då dessa kliniker åt? Framförallt handlar det om tillgänglighet, tekniska lösningar och service.

Akuttider – Med akuttider menas att man kan få tandvård snabbt om behovet finns. Det finns exempelvis en tandläkare på Drottninggatan som i marknadsföringen lyfter fram att de har ”Akuttider samma dag”. Man kan däremot räkna med ett något högre pris än om tiden bokas i förtid. Hos de tandläkare som inte har akuttider kan man ändå anmäla sig och vara beredd på att komma dit på kort varsel. Detta om en tid bokas av nära inpå behandlingstiden. I detta fall kostar det vanligtvis inte något extra.

Öppettider och dagar – Likt många butiker på Drottninggatan håller ett flertal tandläkare öppet ovanligt länge. Det finns de som har öppet till 21 vilket är betydligt längre än på många andra ställen i Stockholm. Pulsen i innerstan försvinner inte på kvällen – den går bara ner i intensitet. Det är därmed inte svårt för tandläkare i de mest centrala delarna att få kunder senare på kvällarna. Med tanke Drottninggatans läge med närheten till T-centralen och Centralstationen kan ett besök bokas på väg hem från eller till jobbet.

Gällande öppettider så skiljer det sig även vilka dagar som kliniken har öppet. En del har enbart öppet vardagar medan andra har öppet ”alla dagar – året runt”.

Boka tiden själv – Det blir allt vanligare att bokning av olika tjänster sker direkt på företagets hemsida. Det gäller allt från frisörer och biltvättar till tandläkare och massörer. För företagen finns en stor fördel då de inte behöver administrera lika många samtal eller mail. Samtidigt öppnar det upp möjligheten för kunden att boka en tid när som helst på dygnet. Via hemsidan kan man se vilka tider som är lediga och utifrån det boka passande tid. Ett flertal tandläkare på Drottninggatan har denna service – men inte alla.

Prisnivå – Det kan skilja relativt mycket mellan olika tandläkare gällande vad en undersökning kostar och sedan vad kommande behandlingar innebär för kostnader. Här gäller det att se på helheten. Kanske är undersökningen billig men vad händer om ett ingrepp måste ske – är även behandlingen billig? Man bör även komma ihåg att man får byta tandläkare hur ofta som helst. Många går till samma år från år utan att reflektera att man kanske betalar för mycket.

Vad är det för skillnad mellan en tandläkare och en tandhygienist?

9 nov 2017

På Södermalm och i resten av Stockholm har de flesta tandläkarmottagningar både minst en tandläkare och en tandhygienist. Ibland kanske man tänker att det är dags att gå till tandläkaren, men hamnar hos en tandhygienist i stället. Hur gick det till? Och vad är egentligen skillnaden mellan en tandläkare och en tandhygienist?

Lite enkelt kan sägas att en tandläkare har ansvar för helhetsbilden, han både förebygger, behandlar och ställe diagnoser, medan en tandhygienist mer är inriktad på att förebygga och informera patienter om vikten av munhygien och tandvård. De ingrepp en tandhygienist gör är begränsade till slipning av tandsten och putsning av tänder. Om en mottagning har både en tandläkare och en tandhygienist gör det att de lättare kan dela upp patienter mellan sig och effektivisera praktiken. En patient som behöver hjälp med att bli av med tandsten behöver inte gå till entandläkare utan kan få hjälp hos hygienisten.

En tandläkare ansvarar för att se till att patienten får den tandvård som behövs. Han behandlar själv eller skickar patienten vidare till en tandhygienist eller i särskilda fall en specialisttandläkare, som vi beskriver här nedanför.

En tandhygienists uppdrag är att undervisa och informera patienten och hjälpa denne att ta hand om sina tänder på ett bra sätt. När man regelbundet går på tandundersökningar för att kolla sina tänder är det vanligt att man besöker tandhygienisten, som hjälper till med att ta bort tandsten och plack och peka ut var man har slarvat med munhygienen. Tandhygienisten kan även diagnosticera och behandla karies. Vid problem som kräver större ingrepp skickar han patienten vidare till tandläkaren.

En tandläkare och en tandhygienist har också gått olika utbildningar. En tandläkarutbildning är fem år på högskolenivå och leder fram till en tandläkarexamen med legitimation. Tandhygienistutbildningen är tre år på högskolenivå. Utbildningen innehåller förutom grundläggande medicin även samhälls- och beteendevetenskap.

Andra personer på en tandläkarmottagning

En specialisttandläkare är som namnet antyder specialutbildad inom vissa områden. Exempel på sådan områden är ortodonti, eller tandreglering; kirurgiska ingrepp; och protetik, vilket innebär komplicerade lagningar med hjälp av bland annat tandproteser.

Tandtekniker är ett medicintekniskt yrke. En tandtekniker jobbar med att ta fram bryggor, individuellt anpassade ersättningar för tänder som proteser och kronor på uppdrag av tandläkare eller specialisttandläkare. De gör också individuellt utformade tandställningar för att korrigera felväxande tänder.

När du beställer tid för en tandundersökning kan du fråga vilken typ av tandvård som kan vara lämplig för dig. Har du inga större besvär brukar ett besök hos tandhygienisten räcka bra.

Om Botox

30 sep 2017

Botox är en mycket försvagad form av Botulinumtoxin, ett av de mest dödliga naturgifter (toxiner) som existerar. Ett kryddmått Botulinumtoxin är nog för att ta livet av hela Sveriges befolkning. Toxinet produceras av bakterien Clostridium botulinum som förekommer naturligt i jord. Den kan även växa till sig i mat som förvaras för varmt. Andra varianter av Botox är exempelvis Xeomin och Neurobloc. Som det sistnämnda namnet antyder används Botox och dess varianter som ett medel att förlama muskler och körtlar; inom skönhetsindustrin används det för att släta ut rynkor. Det är även effektivt mot riklig svettning, migrän och skelning.

 

Mot rynkor

 

När man använder Botox mot rynkor injiceras det med flera små stick, exempelvis mellan ögonbrynen och pannan. Det toxinet sedan gör är att blockera den nervsignal som gör att musklerna dras samman, vilket ger huden ett slätt och ”lugnt” intryck.

 

För att medlet ska ha önskat resultat ställs stora krav på behandlarens kunskap och yrkesskicklighet. En felaktig dosering av Botox kan medföra stora skador i huden och nervsystemet. Var därför mycket noga när du väljer klinik för en Botoxbehandling. I Stockholm finns många kliniker och läkare som har lång erfarenhet av Botox och som kan hjälpa dig om du har några frågor.

En Botoxbehandling håller i genomsnitt i ungefär ett halvår och måste sedan göras om för att effekten ska kvarstå.

Mot migrän

Det är klarlagt att Botox hjälper mot kronisk migrän, dock är forskarna inte på det klara med hur det hjälper. Men en allmän teori är att det har att göra med medlets förmåga att stänga av nervsignalerna, vilket i sin tur ”stänger av” smärtan. I det här fallet använder man alltså inte Botox som muskelavslappnande medel.

För att få Botoxbehandling mot migrän måste man ha diagnosticerats med kronisk migrän av en neurolog. En behandling innebär i genomsnitt mellan 150 och 200 injektioner runt om hela huvudet. Precis som i övrig Botoxbehandling är det av yttersta vikt att personen som ger dig behandlingen är legitimerad och utbildad, annars kan man göra besvären värre och skapa plågsamma biverkningar.

Mot svettningar

Hyperhidros är ett tillstånd som drabbar ungefär 3% av befolkningen. Det innebär ymnig svettning utan någon ansträngning och kan naturligtvis upplevas som oerhört. Ofta uppträder svettningar i armhålorna och ljumskarna, men även svettning från händer, fötter och huvud är vanligt. Hyperhidros kan uppträda i tonåren eller efter 40-åråldern. Botox hjälper även mot detta tillstånd genom att blockera svettkörtlarna. En injektion räcker ungefär ett halvår.

Gift i kroppen?

Många kan uppleva ett obehag inför en Botoxbehandling, det låter onaturligt att injicera ett gift i kroppen. Viktigt att komma ihåg är att Botox inte förstör nerverna utan hindrar nervsignalerna, som i dessa fall orsakar värk; eller blockerar svettkörtlarna, för att motverka svettning. Botox har i själva verket få biverkningar och dessa är övergående. Det är helt klart så att fördelarna av Botox väger upp dess nackdelar. Ta kontakt med en klinik eller läkare som ger behandlingar med Botox i Stockholm så berättar de gärna mer om hur du kan få hjälp mot dina besvär.

Så hittar du en bra tandläkare i Bromma

19 sep 2017

Som boende i Bromma har du ett stort utbud av tjänster, butiker och annan samhällsservice i din närhet. Bromma är relativt stort med ungefär 70 000 invånare och det finns flera alternativ när det kommer till att välja tandläkare. De flesta är privata, men även tandläkare i offentlig regi kan besökas i stadsdelsområdet.

Kolla bland bekantskapskretsen

Om du bor i Bromma och har många bekanta här är det möjligt att du kan hitta en tandläkare genom att fråga runt i din bekantskapskrets. Ett snabbt tips är att använda dig av sociala medier för att, på ett enkelt sätt, nå flera människor på en gång. Använder du till exempel Facebook kan du göra en uppdatering och helt enkelt fråga om du är bekant med någon tandläkare, eller om du och en tandläkare i Bromma har en gemensam vän som kan föra er samman.

Att gå till en tandläkare kan kännas nervöst. Således kan det vara riktigt skönt att gå till någon man är bekant med. För att det ska kännas bra att gå till tandläkaren måste givetvis ett ömsesidigt förtroende finnas.

Det måste givetvis inte vara att du letar efter en tandläkare heller. Det kan lika gärna finnas vänner, som regelbundet går till en tandläkare i Bromma, som kan säga sin mening om just sin tandläkare. På det sättet får du en personlig rekommendation som ger mer tyngd än ett anonymt omdöme på nätet.

Använd karttjänster på nätet

På de flesta större karttjänster finns mängder av information om butiker och annan samhällsservice i ett område du väljer ut. Söker du på ”Tandläkare Bromma” kommer du att få fram flera alternativ att välja mellan. I hela stadsdelsområdet Bromma finns nästan tio tandläkare, där en är i offentlig regi medan övriga är privata kliniker.

Flera av de större karttjänsterna har dessutom funktionen att recensioner och omdömen kan ges om tandläkarna direkt i tjänsten. Är det väldigt få omdömen som har getts kanske det inte är något att lita på, men om underlaget är stort kan det vara pålitligt nog för att dra en slutsats. Om ett återkommande mönster syns i recensionerna, till exempel att tandläkaren alltid är sen, kan det finnas skäl att tro att det är pålitligt.

Det finns dock historier om hur firmor har köpt falska recensioner för att ge sitt varumärke en skjuts. Det finns även historier om hur någon från en konkurrerande firma har gett dåliga recensioner för att få en större del av de som söker att inte klicka på den konkurrerande firmans länk i sökresultaten. Läs mer på http://www.tandläkarebromma.nu/.

Så får du ett vitare leende

8 aug 2017

Många människor drömmer om att ha ett riktigt Hollywood-leende med skinande vita tänder. Och det finns en rad olika metoder att uppnå detta. I denna artikelt går vi igenom några av de vanligaste metoderna för blekning av tänder, från lyxiga skalfasader i porslin till tandkräm med ”vitmedel”. Vi förklarar hur metoderna går till, kostnaden, vilka risker som finns och vilket resultat man kan förvänta sig.

Skalfasader i porslin

Detta används mot gropar, sprickor och missfärgningar genom att man fäster en tunn, individuellt utformad lamell av porslin (finns även i plast) på tändernas framsida. Denna behandling används vanligen på framtänderna. Det är en relativt avancerad behandling, men de flesta kliniker kan erbjuda den.

Från start till mål tar denna behandling ungefär runt två veckor. Det tidskrävande momentet är att fasaden måste tillverkas på ett labb av en tandtekniker. Det finns dock tandkliniker som kan göra detta direkt på plats och då går det förstås betydligt snabbare (kan ta så lite som en timme).

Skalfasader är relativt dyra och kostar normalt minst 4 000 kronor per tand. Å andra sidan är resultat permanent och tänderna blir dessutom rakare och jämnare. Det är mycket sällsynt att skalfasader lossnar.

Hemblekning med skena

Behandlingen påbörjas hos tandläkaren och en skena gjuts efter patientens mun. Tandblekningen gör med gel som placeras i skenorna. Man har sedan i skenorna i fem till fjorton dagar (kan även ta längre tid). Tandvårdspersonalen finns med under hela processen och totalt blir det vanligen tre besök hos tandläkaren.

Effekten av behandlingen håller i sig i 2-5 år. Det är dock enkelt att ”uppdatera” behandlingen eftersom skenorna redan finns tillgängliga.

En tandblekning av denna typ kostar från 3 000 kronor och uppåt (det gäller vid första tillfället. Vid uppföljande behandlingar betalar man bara för blekningsmedlet och det blir naturligtvis betydligt billigare).

Hemkit för tandblekning

Här finns det gott om olika valmöjligheter och metoder. I vissa fall rör det sig om att man använder en pensel och stryker på blekmedel på tänderna, i andra fall för man en tandskena plus blekningsgel. Dessa produkter finns att hitta i butiker, men det enklaste är ofta att köpa dem på nätet. Ett hemblekningskit för tänderna kostar normalt mellan 200-900 kronor.

Man sköter detta på helt på egen hand hemma, och normalt tar det 4-14 dagar att genomföra behandlingen. Det är förstås en stor nackdel att inte ha tillgång till professionell hjälp och man har egentligen heller inga garantier för att resultatet ska bli det önskade (ofta utlovas att det ska hålla i ett år eller längre).

Det är även viktigt att tänka på att produkterna inte är medicinskt testade. Det gäller således att man är noggrann och läser på innan man väljer produkt. För visst finns det hemblekning som fungerar relativt bra.

Tandkräm med slipmedel

Utbudet av denna typ av tandkräm är enormt, men de innehåller inte blekande medel (förbjudet i Sverige), utan slipande medel. Dessa tandkrämer kan underhålla en blekning och hålla missfärgningar borta, men de gör egentligen inte tänderna vitare i grunden.

Man använder tandkrämen två gånger om dagen – precis som med vilken annan tandkräm som helst – men det gäller att vara försiktig. Emaljen kan ta skada om man använder en tandkräm med mycket slipmedel i för intensivt.

Sammanfattningsvis är detta ett billigt sätt uppnå ett visst resultat, men långt ifrån någon permanent lösning.

 

Din guide till effektiv tandborstning

8 aug 2017

Man borstar inte enbart tänderna för att få fräsch andedräkt och ett vitt leende - det är framförallt viktigt av hälsoskäl. Slarv med tandborstningen kan leda till hål i tänderna och problem med tandköttet. I värsta fall kan du till och med börja tappa dina tänder.

Men så långt ska det inte behöva gå. Följer du tipsen om effektiv och bra tandborstning i denna artikel kommer du att hålla tänderna rena och fräscha. Vi börjar med att titta på materialet du bör använda och går sedan över till själv borstningstekniken.

Tandborsten

Att ha rätt tandborste är förstås grundläggande. Vi rekommenderar att du använder en tandborste med mjuka nylonborst (undvik tandborstar gjorda av hår från djur). En sådan borste rengör tänderna effektivt utan att irritera tandköttet eller skada emaljen. Det är även viktigt att tandborsten ligger rätt i handen och att du kommer åt alla tänder med den, speciellt de som sitter längst bak är viktiga att tänka på.

Om du ska ha en elektrisk tandborste eller en vanlig är helt upp till dig. Man kan uppnå samma resultat med båda sorterna, allt hänger på borstningstekniken. Vissa tycker dock att det är skönt med en elektrisk tandborste då det blir lite mindre jobb med en sådan.

Kom ihåg att byta ut din tandborste regelbundet. Var tredje/fjärde månad är en bra riktlinje, men det viktigaste är att hålla koll på vilket skick tandborsten är i. Börjar borsten spreta och tappa sin form är det dags att byta.

Rengör alltid tandborsten efter användning. Förvara den upprätt och täck inte över den. Det är viktigt att tandborsten får torka för att undvika tillväxt av bakterier.

Tandkräm

Utbudet av tandkräm är enormt men det viktigaste är att använd en tandkräd med flour. Det rengör tänderna på ett effektivt sätt och stärkers dessutom tändernas emalj.

I övrigt kan du försöka hitta en tandkräm som passar just dina behov: en som är extra effektiv mot hål, en som minskar ilningar i tänderna eller en som hjälper till med att få bort fläckar på tänderna. Är du osäker kan du alltid fråga din tandläkare/tandhygienist om tips och råd om hur du sköter dina tänder.

Använd inte för mycket tandkräm. En klick som är ungefär lika stor som en ärta är det som rekommenderas. För mycket tandkräm i munnen kan leda till att man avbryter borstningen och spottar ut för tidigt, och dessutom ökar risken för att man ska svälja tandkrämen, vilket inte är nyttigt.

Tekniken

Till att börja med bör du borsta tänderna minst två gånger om dagen och minst tre minuter åt gången. En gång på morgonen, en gång på kvällen och gärna någon gång däremellan om du har möjlighet till det. Borsta bara några få tänder åt gången och jobba dig igenom hela munnen så att du kommer åt alla tänder (borsta 12-15 sekunder på varje ställe).

Rent tekniskt så ska du sätta borsten i 45 graders vinkel mot tandköttslinjen. Borsta varsamt med antingen vertikala eller cirkulära rörelser. Skulle det göra ont får du försöka borsta lite försiktigare eller kanske byta till en tandkräm som är specialanpassad för känsliga tänder.

Kindtänderna

För att komma åt kindtänderna – båda uppe och nära – ska du ha tandborsten vinkelrät i förhållande till dina läppar och arbeta med långsamma in-och-ut-rörelser.

Insidan av tänderna kommer du åt genom att vinkla tandsborsten så att den pekar mot tandköttlinjen. Borsta sedan varje enskild tand noggrant. Insidan av framtänderna i underkäken är ett välkänt problemområde så tänk särskilt på dessa.

Tungan

Borsta även tungan med tandborsten, för att få bort bakterier. Tänk dock på att inte borsta för hårt då det kan skada vävnaden.

Frågan om man ska skölja munnen eller inte efter tandborstningen är omdebatterad. Enligt vissa tar sköljningen bort en del av flourens positiva effekter medan andra hävdad att sköljingen minskar risken för att man ska få i sig flouren.