Den nödvändiga tandregleringen

Tanken på att ha en synlig och otymplig tandställning i munnen hindrar nog många från att göra en tandreglering. Även om det kan vara nödvändigt. Men nu finns det alternativ att välja bland.

Om man har tänder som sitter på fel plats i munnen så kan det innebära stora problem i vardagen. Tänder som sitter för tätt ihop är svåra att rengöra mellan. Vilket leder till ökad risk för tandsten och i förlängningen tandlossning. Det kan även vara att tänder sitter för långt ifrån varandra och därmed gör att det hela tiden fastnar mat mellan dem. Och hela tuggandet blir svårare än det hade behövt vara.

Men med hjälp av tandreglerande åtgärder kan man förändra tändernas position precis som man önskar. Antingen det rör sig om att flytta tänder närmare, längre ifrån eller få dem i linje med varandra. Allt går att ordna med hjälp av en duktig tandreglerare och de åtgärder som står till buds. Det kan vara tandställning av något slag men även att man behöver dra ut en eller flera tänder. Kanske behöver också någon tand slipas för att få rätt form som passar.

En osynlig hjälp

Den traditionella tandställningen i metall har fått många konkurrenter numera. Idag finns det tandställningar som bara täcker en del av tänderna. Eller bara ena käken. Men det finns även tandställningar som man kan fästa på insidan. Och tandställningar som är osynliga, som exempelvis invisalign i Stockholm. Förutom det kan man också använda sig av hjälpmedel som man bara använder på natten. Eller bara på dagen. Så det finns en diger meny av möjligheter som man kan ta till om man önskar göra en förändring av tändernas position. Argumentet att man inte vill att något ska synas är därför numera ett argument som man kan lägga åt sidan.

Med rätt hjälp

Antingen tandregleringen är funktionell eller utseendemässigt relaterad så är det viktigt att man får en ordentlig utredning i förväg. I vissa fall så är den funktionella bristen så pass allvarlig att det inte är något att fundera över. Men om det istället rör sig om en utseendemässig korrigering så kan man kanske behöva veta vad som är möjligt att göra och sedan tänka efter ett tag. Viktigt att veta är att det under en viss ålder är gratis med tandreglering. Medan det över den åldersgränsen är en kostnad som man som patient får stå för helt själv.

23 Oct 2020