Tand och Estetik

Sida 3

RSS

Fastighetsskötsel – nyckel till trivsel

25 Jan 2018

Hur väl man trivs med sitt kontor avgörs av en mängd faktorer. Vi skulle dock vilja säga att många av dessa faktorer – på ett eller annat sätt – kan kopplas samman och höra ihop. På frågan om vad som definierar trivsel så skulle många peka på vilka man har som sina grannar. Näst efter hur den egna mottagningen, eller kontoret ser ut så påverkar grannarna trivseln allra mest. Finns det konflikter i fastigheten så blir man mindre benägen att bidra. Man blir avvaktande, man drar sig från att prata med varandra och man sköter sitt på ett helt annat, mer negativt, sätt. Dessa konflikter handlar ofta om gemensamma ytor som man upplever misskötas. 

Misskötsel av gemensamma ytor kan leda till missämja

Städning av trapphuset, är det tydligaste exemplet, men även övrigt underhåll såsom snöskottning, skötsel av buskar, rabatter och häckar samt gräsklippning spelar in. Det talande i detta är att ingen av grannarna kan hållas ansvarig – där spelar det företag man anlitat för fastighetsservice en roll. 

Kort sagt: sker ett bristande underhåll av det företag man anlitat för sin fastighetsservice så rinner detta över och skapar sämre trivsel, sämre grannsämja och en ökad benägenhet att se sig om efter en ny bostad. Vårt råd är alltså följande: hyr du en fastighet i Stockholm där undermålig fastighetsservice äger rum – ligg på hyresvärden om ett byta av företag. 

Fastighetsservice på era villkor 

I många fall så handlar det om ett gammalt val av företag för sin fastighetsservice. Det vill säga; man har tidigare anlitat ett företag och låter det valet förlängas år efter år. Så länge inte någonting radikalt händer så ska det mycket till för att ett byte av företag sker. 

Vi menar att man som hyresgäst i Stockholm ska ha högre krav än så på sin fastighetsservice – av skäl som både rör trivseln och ekonomin. I många fall så tjänar man, om inte på att byta, så åtminstone på att sondera terrängen bland de företag som erbjuder tjänsten. Fortsätt läsa denna site om fastighetsstkötsel i Stockholm.

Vi tänkte visa på några ledord som vi tycker ska löpa som en röd tråd då man söker efter en partner för sin fastighetsservice: 

  • Kommunikation.

Går någonting sönder så ska ni direkt kunna nå företaget och de ska kunna åtgärda problemet inom en rimlig tid. Att kunna svara i telefonen är ett krav – oavsett vilken dag i veckan det handlar om.

  • Underhåll.

Att man underhåller maskiner, instrument och verktyg är en sak – men vi anser att detta underhåll ska ske även med en tanke på framtiden. Det vill säga – företaget ska kunna hjälpa er BRf med nödvändig planering som kan vara er till gagn för framtiden. Om man upptäcker att ett tak håller på att ge vika eller håller sämre kvalitet än förväntat så ska detta rapporteras och ni kan genom detta planera ett eventuellt byte/reparation på ett tidigt stadie och därigenom spara pengar.

  • Miljötänk.

En fråga som blivit allt viktigare och som ska ha en stor plats inom fastighetsservice handlar om miljön. En fråga som har två inriktningar – er miljö och miljön i det stora hela. Ni vill ha vackert, ni vill ha prunkande växter och vackra rabatter som skapar trivsel. Den andra delen handlar om att använda maskiner som har minimal åverkan på miljön och där man aktivt söker efter lösningar som ligger rätt i tiden. Miljötänk, helt enkelt. 

Tandimplantat – Ett kundexempel

27 Dec 2017

Personer som mister sina tänder kan med hjälp av tandimplantat få nya tänder. Ett ingrepp som utvecklats betydligt efter att tillhålskirurgin lanserades inom branschen. Genom denna behöver patienterna varken få svullnader eller smärta. I en artikel, publicerad på Expressens avdelning Hälsoliv, berättar Anne från Stockholm om hur hon upplevde ingreppet.

”Jag hade inte ont efteråt och är så nöjd med mina nya tänder att det inte är klokt”, sammanfattar hon sina erfarenheter.

Titthålskirurgi skapar stora möjligheter

Även om titthålskirurgi används inom kirurgi sedan början av 2000-talet så tog det ett tag innan det blev vanligt inom tandvården. Det är däremot något som många efterfrågar då fördelar med implantat via detta ingrepp är väldigt många. När Anne genomförde sitt implantat hos en klinik i Stockholm år 2014 var det relativt ovanligt med dessa ingrepp. Enligt klinikchefen på hennes klinik handlade det om brist på kunskap hos många kliniker. Det krävs nämligen extra kunskap inom datateknik för att en digital och virtuell operation ska kunna utföras på ett säkert och stabilt sätt.

Eftersom Anne då bodde i Stockholm var det inte speciellt svårt att hitta en passande klinik. Men hade hon bott på en mindre ort hade chansen varit betydligt mindre att hitta ett passande alternativ.

Hade hon inte bott i Stockholm (eller större stad där titthålsoperationer erbjuds) hade alternativet varit att välja klassiskt ingrepp vilket betyder att tandläkaren får skära i tandköttet och borra i käkbenet för att få fast implantatet.

Så fungerar det

Med titthålsoperation planeras hela operationen digitalt via en dator. Käken byggs upp tredimensionellt på datorskärmen och digitalt sätts ett implantat på plats. Utifrån det så räknar datorn ut hur ingreppet ska ske på riktigt för att det ska bli exakt som i datorprogrammet. Därmed blir hålen som skärs upp i tandköttet extremt mycket mindre.

Tandläkaren, som utförde ingreppet på Anne, menar att det räcker med att par Alvedon efter ingreppet och att många kan gå och jobba dagen efter. Hon fick samtliga tänder utbytta efter haft problem med dem relativt länge. Tandläkare hade försökt hitta andra alternativ men när hon fick tandlossning fanns inte andra alternativ än tandimplantat. För henne var det inte helt självklart att dra bort alla tänder men till tidningen berättade hon att ”det är bara att bita i det sura äpplet”.

Det tog några månader innan hon bestämde sig och efteråt var hon extremt nöjd. Många i hennes omgivning märkte inte ens att det var en protes hon hade. Framförallt var hon nöjd över att det varken gjorde ont eller att det skapades några svullnader. För henne gav de nya tänderna livskvalité. Är du intresserad kan du alltid läsa mer här.

Teknik och service skiljer mellan tandläkarna på Drottninggatan

4 Dec 2017

På Drottninggatan, och på dess tvärgator, finns ett flertal tandläkare belägna. Det inte så konstigt att de ligger så tätt med tanke den mängd av människor som dagligen passerar denna gata. Vad skiljer då dessa kliniker åt? Framförallt handlar det om tillgänglighet, tekniska lösningar och service.

Akuttider – Med akuttider menas att man kan få tandvård snabbt om behovet finns. Det finns exempelvis en tandläkare på Drottninggatan som i marknadsföringen lyfter fram att de har ”Akuttider samma dag”. Man kan däremot räkna med ett något högre pris än om tiden bokas i förtid. Hos de tandläkare som inte har akuttider kan man ändå anmäla sig och vara beredd på att komma dit på kort varsel. Detta om en tid bokas av nära inpå behandlingstiden. I detta fall kostar det vanligtvis inte något extra.

Öppettider och dagar – Likt många butiker på Drottninggatan håller ett flertal tandläkare öppet ovanligt länge. Det finns de som har öppet till 21 vilket är betydligt längre än på många andra ställen i Stockholm. Pulsen i innerstan försvinner inte på kvällen – den går bara ner i intensitet. Det är därmed inte svårt för tandläkare i de mest centrala delarna att få kunder senare på kvällarna. Med tanke Drottninggatans läge med närheten till T-centralen och Centralstationen kan ett besök bokas på väg hem från eller till jobbet.

Gällande öppettider så skiljer det sig även vilka dagar som kliniken har öppet. En del har enbart öppet vardagar medan andra har öppet ”alla dagar – året runt”.

Boka tiden själv – Det blir allt vanligare att bokning av olika tjänster sker direkt på företagets hemsida. Det gäller allt från frisörer och biltvättar till tandläkare och massörer. För företagen finns en stor fördel då de inte behöver administrera lika många samtal eller mail. Samtidigt öppnar det upp möjligheten för kunden att boka en tid när som helst på dygnet. Via hemsidan kan man se vilka tider som är lediga och utifrån det boka passande tid. Ett flertal tandläkare på Drottninggatan har denna service – men inte alla.

Prisnivå – Det kan skilja relativt mycket mellan olika tandläkare gällande vad en undersökning kostar och sedan vad kommande behandlingar innebär för kostnader. Här gäller det att se på helheten. Kanske är undersökningen billig men vad händer om ett ingrepp måste ske – är även behandlingen billig? Man bör även komma ihåg att man får byta tandläkare hur ofta som helst. Många går till samma år från år utan att reflektera att man kanske betalar för mycket.

Vad är det för skillnad mellan en tandläkare och en tandhygienist?

9 Nov 2017

På Södermalm och i resten av Stockholm har de flesta tandläkarmottagningar både minst en tandläkare och en tandhygienist. Ibland kanske man tänker att det är dags att gå till tandläkaren, men hamnar hos en tandhygienist i stället. Hur gick det till? Och vad är egentligen skillnaden mellan en tandläkare och en tandhygienist?

Lite enkelt kan sägas att en tandläkare har ansvar för helhetsbilden, han både förebygger, behandlar och ställe diagnoser, medan en tandhygienist mer är inriktad på att förebygga och informera patienter om vikten av munhygien och tandvård. De ingrepp en tandhygienist gör är begränsade till slipning av tandsten och putsning av tänder. Om en mottagning har både en tandläkare och en tandhygienist gör det att de lättare kan dela upp patienter mellan sig och effektivisera praktiken. En patient som behöver hjälp med att bli av med tandsten behöver inte gå till entandläkare utan kan få hjälp hos hygienisten.

En tandläkare ansvarar för att se till att patienten får den tandvård som behövs. Han behandlar själv eller skickar patienten vidare till en tandhygienist eller i särskilda fall en specialisttandläkare, som vi beskriver här nedanför.

En tandhygienists uppdrag är att undervisa och informera patienten och hjälpa denne att ta hand om sina tänder på ett bra sätt. När man regelbundet går på tandundersökningar för att kolla sina tänder är det vanligt att man besöker tandhygienisten, som hjälper till med att ta bort tandsten och plack och peka ut var man har slarvat med munhygienen. Tandhygienisten kan även diagnosticera och behandla karies. Vid problem som kräver större ingrepp skickar han patienten vidare till tandläkaren.

En tandläkare och en tandhygienist har också gått olika utbildningar. En tandläkarutbildning är fem år på högskolenivå och leder fram till en tandläkarexamen med legitimation. Tandhygienistutbildningen är tre år på högskolenivå. Utbildningen innehåller förutom grundläggande medicin även samhälls- och beteendevetenskap.

Andra personer på en tandläkarmottagning

En specialisttandläkare är som namnet antyder specialutbildad inom vissa områden. Exempel på sådan områden är ortodonti, eller tandreglering; kirurgiska ingrepp; och protetik, vilket innebär komplicerade lagningar med hjälp av bland annat tandproteser.

Tandtekniker är ett medicintekniskt yrke. En tandtekniker jobbar med att ta fram bryggor, individuellt anpassade ersättningar för tänder som proteser och kronor på uppdrag av tandläkare eller specialisttandläkare. De gör också individuellt utformade tandställningar för att korrigera felväxande tänder.

När du beställer tid för en tandundersökning kan du fråga vilken typ av tandvård som kan vara lämplig för dig. Har du inga större besvär brukar ett besök hos tandhygienisten räcka bra.

Om Botox

30 Sep 2017

Botox är en mycket försvagad form av Botulinumtoxin, ett av de mest dödliga naturgifter (toxiner) som existerar. Ett kryddmått Botulinumtoxin är nog för att ta livet av hela Sveriges befolkning. Toxinet produceras av bakterien Clostridium botulinum som förekommer naturligt i jord. Den kan även växa till sig i mat som förvaras för varmt. Andra varianter av Botox är exempelvis Xeomin och Neurobloc. Som det sistnämnda namnet antyder används Botox och dess varianter som ett medel att förlama muskler och körtlar; inom skönhetsindustrin används det för att släta ut rynkor. Det är även effektivt mot riklig svettning, migrän och skelning.

 

Mot rynkor

 

När man använder Botox mot rynkor injiceras det med flera små stick, exempelvis mellan ögonbrynen och pannan. Det toxinet sedan gör är att blockera den nervsignal som gör att musklerna dras samman, vilket ger huden ett slätt och ”lugnt” intryck.

 

För att medlet ska ha önskat resultat ställs stora krav på behandlarens kunskap och yrkesskicklighet. En felaktig dosering av Botox kan medföra stora skador i huden och nervsystemet. Var därför mycket noga när du väljer klinik för en Botoxbehandling. I Stockholm finns många kliniker och läkare som har lång erfarenhet av Botox och som kan hjälpa dig om du har några frågor.

En Botoxbehandling håller i genomsnitt i ungefär ett halvår och måste sedan göras om för att effekten ska kvarstå.

Mot migrän

Det är klarlagt att Botox hjälper mot kronisk migrän, dock är forskarna inte på det klara med hur det hjälper. Men en allmän teori är att det har att göra med medlets förmåga att stänga av nervsignalerna, vilket i sin tur ”stänger av” smärtan. I det här fallet använder man alltså inte Botox som muskelavslappnande medel.

För att få Botoxbehandling mot migrän måste man ha diagnosticerats med kronisk migrän av en neurolog. En behandling innebär i genomsnitt mellan 150 och 200 injektioner runt om hela huvudet. Precis som i övrig Botoxbehandling är det av yttersta vikt att personen som ger dig behandlingen är legitimerad och utbildad, annars kan man göra besvären värre och skapa plågsamma biverkningar.

Mot svettningar

Hyperhidros är ett tillstånd som drabbar ungefär 3% av befolkningen. Det innebär ymnig svettning utan någon ansträngning och kan naturligtvis upplevas som oerhört. Ofta uppträder svettningar i armhålorna och ljumskarna, men även svettning från händer, fötter och huvud är vanligt. Hyperhidros kan uppträda i tonåren eller efter 40-åråldern. Botox hjälper även mot detta tillstånd genom att blockera svettkörtlarna. En injektion räcker ungefär ett halvår.

Gift i kroppen?

Många kan uppleva ett obehag inför en Botoxbehandling, det låter onaturligt att injicera ett gift i kroppen. Viktigt att komma ihåg är att Botox inte förstör nerverna utan hindrar nervsignalerna, som i dessa fall orsakar värk; eller blockerar svettkörtlarna, för att motverka svettning. Botox har i själva verket få biverkningar och dessa är övergående. Det är helt klart så att fördelarna av Botox väger upp dess nackdelar. Ta kontakt med en klinik eller läkare som ger behandlingar med Botox i Stockholm så berättar de gärna mer om hur du kan få hjälp mot dina besvär.

Så hittar du en bra tandläkare i Bromma

19 Sep 2017

Som boende i Bromma har du ett stort utbud av tjänster, butiker och annan samhällsservice i din närhet. Bromma är relativt stort med ungefär 70 000 invånare och det finns flera alternativ när det kommer till att välja tandläkare. De flesta är privata, men även tandläkare i offentlig regi kan besökas i stadsdelsområdet.

Kolla bland bekantskapskretsen

Om du bor i Bromma och har många bekanta här är det möjligt att du kan hitta en tandläkare genom att fråga runt i din bekantskapskrets. Ett snabbt tips är att använda dig av sociala medier för att, på ett enkelt sätt, nå flera människor på en gång. Använder du till exempel Facebook kan du göra en uppdatering och helt enkelt fråga om du är bekant med någon tandläkare, eller om du och en tandläkare i Bromma har en gemensam vän som kan föra er samman.

Att gå till en tandläkare kan kännas nervöst. Således kan det vara riktigt skönt att gå till någon man är bekant med. För att det ska kännas bra att gå till tandläkaren måste givetvis ett ömsesidigt förtroende finnas.

Det måste givetvis inte vara att du letar efter en tandläkare heller. Det kan lika gärna finnas vänner, som regelbundet går till en tandläkare i Bromma, som kan säga sin mening om just sin tandläkare. På det sättet får du en personlig rekommendation som ger mer tyngd än ett anonymt omdöme på nätet.

Använd karttjänster på nätet

På de flesta större karttjänster finns mängder av information om butiker och annan samhällsservice i ett område du väljer ut. Söker du på ”Tandläkare Bromma” kommer du att få fram flera alternativ att välja mellan. I hela stadsdelsområdet Bromma finns nästan tio tandläkare, där en är i offentlig regi medan övriga är privata kliniker.

Flera av de större karttjänsterna har dessutom funktionen att recensioner och omdömen kan ges om tandläkarna direkt i tjänsten. Är det väldigt få omdömen som har getts kanske det inte är något att lita på, men om underlaget är stort kan det vara pålitligt nog för att dra en slutsats. Om ett återkommande mönster syns i recensionerna, till exempel att tandläkaren alltid är sen, kan det finnas skäl att tro att det är pålitligt.

Det finns dock historier om hur firmor har köpt falska recensioner för att ge sitt varumärke en skjuts. Det finns även historier om hur någon från en konkurrerande firma har gett dåliga recensioner för att få en större del av de som söker att inte klicka på den konkurrerande firmans länk i sökresultaten. Läs mer på http://www.tandläkarebromma.nu/.

Din guide till effektiv tandborstning

8 Aug 2017

Man borstar inte enbart tänderna för att få fräsch andedräkt och ett vitt leende - det är framförallt viktigt av hälsoskäl. Slarv med tandborstningen kan leda till hål i tänderna och problem med tandköttet. I värsta fall kan du till och med börja tappa dina tänder.

Men så långt ska det inte behöva gå. Följer du tipsen om effektiv och bra tandborstning i denna artikel kommer du att hålla tänderna rena och fräscha. Vi börjar med att titta på materialet du bör använda och går sedan över till själv borstningstekniken.

Tandborsten

Att ha rätt tandborste är förstås grundläggande. Vi rekommenderar att du använder en tandborste med mjuka nylonborst (undvik tandborstar gjorda av hår från djur). En sådan borste rengör tänderna effektivt utan att irritera tandköttet eller skada emaljen. Det är även viktigt att tandborsten ligger rätt i handen och att du kommer åt alla tänder med den, speciellt de som sitter längst bak är viktiga att tänka på.

Om du ska ha en elektrisk tandborste eller en vanlig är helt upp till dig. Man kan uppnå samma resultat med båda sorterna, allt hänger på borstningstekniken. Vissa tycker dock att det är skönt med en elektrisk tandborste då det blir lite mindre jobb med en sådan.

Kom ihåg att byta ut din tandborste regelbundet. Var tredje/fjärde månad är en bra riktlinje, men det viktigaste är att hålla koll på vilket skick tandborsten är i. Börjar borsten spreta och tappa sin form är det dags att byta.

Rengör alltid tandborsten efter användning. Förvara den upprätt och täck inte över den. Det är viktigt att tandborsten får torka för att undvika tillväxt av bakterier.

Tandkräm

Utbudet av tandkräm är enormt men det viktigaste är att använd en tandkräd med flour. Det rengör tänderna på ett effektivt sätt och stärkers dessutom tändernas emalj.

I övrigt kan du försöka hitta en tandkräm som passar just dina behov: en som är extra effektiv mot hål, en som minskar ilningar i tänderna eller en som hjälper till med att få bort fläckar på tänderna. Är du osäker kan du alltid fråga din tandläkare/tandhygienist om tips och råd om hur du sköter dina tänder.

Använd inte för mycket tandkräm. En klick som är ungefär lika stor som en ärta är det som rekommenderas. För mycket tandkräm i munnen kan leda till att man avbryter borstningen och spottar ut för tidigt, och dessutom ökar risken för att man ska svälja tandkrämen, vilket inte är nyttigt.

Tekniken

Till att börja med bör du borsta tänderna minst två gånger om dagen och minst tre minuter åt gången. En gång på morgonen, en gång på kvällen och gärna någon gång däremellan om du har möjlighet till det. Borsta bara några få tänder åt gången och jobba dig igenom hela munnen så att du kommer åt alla tänder (borsta 12-15 sekunder på varje ställe).

Rent tekniskt så ska du sätta borsten i 45 graders vinkel mot tandköttslinjen. Borsta varsamt med antingen vertikala eller cirkulära rörelser. Skulle det göra ont får du försöka borsta lite försiktigare eller kanske byta till en tandkräm som är specialanpassad för känsliga tänder.

Kindtänderna

För att komma åt kindtänderna – båda uppe och nära – ska du ha tandborsten vinkelrät i förhållande till dina läppar och arbeta med långsamma in-och-ut-rörelser.

Insidan av tänderna kommer du åt genom att vinkla tandsborsten så att den pekar mot tandköttlinjen. Borsta sedan varje enskild tand noggrant. Insidan av framtänderna i underkäken är ett välkänt problemområde så tänk särskilt på dessa.

Tungan

Borsta även tungan med tandborsten, för att få bort bakterier. Tänk dock på att inte borsta för hårt då det kan skada vävnaden.

Frågan om man ska skölja munnen eller inte efter tandborstningen är omdebatterad. Enligt vissa tar sköljningen bort en del av flourens positiva effekter medan andra hävdad att sköljingen minskar risken för att man ska få i sig flouren.

Så får du ett vitare leende

8 Aug 2017

Många människor drömmer om att ha ett riktigt Hollywood-leende med skinande vita tänder. Och det finns en rad olika metoder att uppnå detta. I denna artikelt går vi igenom några av de vanligaste metoderna för blekning av tänder, från lyxiga skalfasader i porslin till tandkräm med ”vitmedel”. Vi förklarar hur metoderna går till, kostnaden, vilka risker som finns och vilket resultat man kan förvänta sig.

Skalfasader i porslin

Detta används mot gropar, sprickor och missfärgningar genom att man fäster en tunn, individuellt utformad lamell av porslin (finns även i plast) på tändernas framsida. Denna behandling används vanligen på framtänderna. Det är en relativt avancerad behandling, men de flesta kliniker kan erbjuda den.

Från start till mål tar denna behandling ungefär runt två veckor. Det tidskrävande momentet är att fasaden måste tillverkas på ett labb av en tandtekniker. Det finns dock tandkliniker som kan göra detta direkt på plats och då går det förstås betydligt snabbare (kan ta så lite som en timme).

Skalfasader är relativt dyra och kostar normalt minst 4 000 kronor per tand. Å andra sidan är resultat permanent och tänderna blir dessutom rakare och jämnare. Det är mycket sällsynt att skalfasader lossnar.

Hemblekning med skena

Behandlingen påbörjas hos tandläkaren och en skena gjuts efter patientens mun. Tandblekningen gör med gel som placeras i skenorna. Man har sedan i skenorna i fem till fjorton dagar (kan även ta längre tid). Tandvårdspersonalen finns med under hela processen och totalt blir det vanligen tre besök hos tandläkaren.

Effekten av behandlingen håller i sig i 2-5 år. Det är dock enkelt att ”uppdatera” behandlingen eftersom skenorna redan finns tillgängliga.

En tandblekning av denna typ kostar från 3 000 kronor och uppåt (det gäller vid första tillfället. Vid uppföljande behandlingar betalar man bara för blekningsmedlet och det blir naturligtvis betydligt billigare).

Hemkit för tandblekning

Här finns det gott om olika valmöjligheter och metoder. I vissa fall rör det sig om att man använder en pensel och stryker på blekmedel på tänderna, i andra fall för man en tandskena plus blekningsgel. Dessa produkter finns att hitta i butiker, men det enklaste är ofta att köpa dem på nätet. Ett hemblekningskit för tänderna kostar normalt mellan 200-900 kronor.

Man sköter detta på helt på egen hand hemma, och normalt tar det 4-14 dagar att genomföra behandlingen. Det är förstås en stor nackdel att inte ha tillgång till professionell hjälp och man har egentligen heller inga garantier för att resultatet ska bli det önskade (ofta utlovas att det ska hålla i ett år eller längre).

Det är även viktigt att tänka på att produkterna inte är medicinskt testade. Det gäller således att man är noggrann och läser på innan man väljer produkt. För visst finns det hemblekning som fungerar relativt bra.

Tandkräm med slipmedel

Utbudet av denna typ av tandkräm är enormt, men de innehåller inte blekande medel (förbjudet i Sverige), utan slipande medel. Dessa tandkrämer kan underhålla en blekning och hålla missfärgningar borta, men de gör egentligen inte tänderna vitare i grunden.

Man använder tandkrämen två gånger om dagen – precis som med vilken annan tandkräm som helst – men det gäller att vara försiktig. Emaljen kan ta skada om man använder en tandkräm med mycket slipmedel i för intensivt.

Sammanfattningsvis är detta ett billigt sätt uppnå ett visst resultat, men långt ifrån någon permanent lösning.