Teknik och service skiljer mellan tandläkarna på Drottninggatan

På Drottninggatan, och på dess tvärgator, finns ett flertal tandläkare belägna. Det inte så konstigt att de ligger så tätt med tanke den mängd av människor som dagligen passerar denna gata. Vad skiljer då dessa kliniker åt? Framförallt handlar det om tillgänglighet, tekniska lösningar och service.

Akuttider – Med akuttider menas att man kan få tandvård snabbt om behovet finns. Det finns exempelvis en tandläkare på Drottninggatan som i marknadsföringen lyfter fram att de har ”Akuttider samma dag”. Man kan däremot räkna med ett något högre pris än om tiden bokas i förtid. Hos de tandläkare som inte har akuttider kan man ändå anmäla sig och vara beredd på att komma dit på kort varsel. Detta om en tid bokas av nära inpå behandlingstiden. I detta fall kostar det vanligtvis inte något extra.

Öppettider och dagar – Likt många butiker på Drottninggatan håller ett flertal tandläkare öppet ovanligt länge. Det finns de som har öppet till 21 vilket är betydligt längre än på många andra ställen i Stockholm. Pulsen i innerstan försvinner inte på kvällen – den går bara ner i intensitet. Det är därmed inte svårt för tandläkare i de mest centrala delarna att få kunder senare på kvällarna. Med tanke Drottninggatans läge med närheten till T-centralen och Centralstationen kan ett besök bokas på väg hem från eller till jobbet.

Gällande öppettider så skiljer det sig även vilka dagar som kliniken har öppet. En del har enbart öppet vardagar medan andra har öppet ”alla dagar – året runt”.

Boka tiden själv – Det blir allt vanligare att bokning av olika tjänster sker direkt på företagets hemsida. Det gäller allt från frisörer och biltvättar till tandläkare och massörer. För företagen finns en stor fördel då de inte behöver administrera lika många samtal eller mail. Samtidigt öppnar det upp möjligheten för kunden att boka en tid när som helst på dygnet. Via hemsidan kan man se vilka tider som är lediga och utifrån det boka passande tid. Ett flertal tandläkare på Drottninggatan har denna service – men inte alla.

Prisnivå – Det kan skilja relativt mycket mellan olika tandläkare gällande vad en undersökning kostar och sedan vad kommande behandlingar innebär för kostnader. Här gäller det att se på helheten. Kanske är undersökningen billig men vad händer om ett ingrepp måste ske – är även behandlingen billig? Man bör även komma ihåg att man får byta tandläkare hur ofta som helst. Många går till samma år från år utan att reflektera att man kanske betalar för mycket.

4 Dec 2017