Om Botox

Botox är en mycket försvagad form av Botulinumtoxin, ett av de mest dödliga naturgifter (toxiner) som existerar. Ett kryddmått Botulinumtoxin är nog för att ta livet av hela Sveriges befolkning. Toxinet produceras av bakterien Clostridium botulinum som förekommer naturligt i jord. Den kan även växa till sig i mat som förvaras för varmt. Andra varianter av Botox är exempelvis Xeomin och Neurobloc. Som det sistnämnda namnet antyder används Botox och dess varianter som ett medel att förlama muskler och körtlar; inom skönhetsindustrin används det för att släta ut rynkor. Det är även effektivt mot riklig svettning, migrän och skelning.

 

Mot rynkor

 

När man använder Botox mot rynkor injiceras det med flera små stick, exempelvis mellan ögonbrynen och pannan. Det toxinet sedan gör är att blockera den nervsignal som gör att musklerna dras samman, vilket ger huden ett slätt och ”lugnt” intryck.

 

För att medlet ska ha önskat resultat ställs stora krav på behandlarens kunskap och yrkesskicklighet. En felaktig dosering av Botox kan medföra stora skador i huden och nervsystemet. Var därför mycket noga när du väljer klinik för en Botoxbehandling. I Stockholm finns många kliniker och läkare som har lång erfarenhet av Botox och som kan hjälpa dig om du har några frågor.

En Botoxbehandling håller i genomsnitt i ungefär ett halvår och måste sedan göras om för att effekten ska kvarstå.

Mot migrän

Det är klarlagt att Botox hjälper mot kronisk migrän, dock är forskarna inte på det klara med hur det hjälper. Men en allmän teori är att det har att göra med medlets förmåga att stänga av nervsignalerna, vilket i sin tur ”stänger av” smärtan. I det här fallet använder man alltså inte Botox som muskelavslappnande medel.

För att få Botoxbehandling mot migrän måste man ha diagnosticerats med kronisk migrän av en neurolog. En behandling innebär i genomsnitt mellan 150 och 200 injektioner runt om hela huvudet. Precis som i övrig Botoxbehandling är det av yttersta vikt att personen som ger dig behandlingen är legitimerad och utbildad, annars kan man göra besvären värre och skapa plågsamma biverkningar.

Mot svettningar

Hyperhidros är ett tillstånd som drabbar ungefär 3% av befolkningen. Det innebär ymnig svettning utan någon ansträngning och kan naturligtvis upplevas som oerhört. Ofta uppträder svettningar i armhålorna och ljumskarna, men även svettning från händer, fötter och huvud är vanligt. Hyperhidros kan uppträda i tonåren eller efter 40-åråldern. Botox hjälper även mot detta tillstånd genom att blockera svettkörtlarna. En injektion räcker ungefär ett halvår.

Gift i kroppen?

Många kan uppleva ett obehag inför en Botoxbehandling, det låter onaturligt att injicera ett gift i kroppen. Viktigt att komma ihåg är att Botox inte förstör nerverna utan hindrar nervsignalerna, som i dessa fall orsakar värk; eller blockerar svettkörtlarna, för att motverka svettning. Botox har i själva verket få biverkningar och dessa är övergående. Det är helt klart så att fördelarna av Botox väger upp dess nackdelar. Ta kontakt med en klinik eller läkare som ger behandlingar med Botox i Stockholm så berättar de gärna mer om hur du kan få hjälp mot dina besvär.

30 Sep 2017