Funderar du på att bli tandläkare?

Om du funderar på att utbilda dig till tandläkare är det en bra idé, då det verkligen råder brist på tandläkare. Och den bristen lär inte ha tillgodosetts under den närmaste tiden. Däremot är det en lång utbildning, på fem år, innan man kan arbeta som tandläkare. Det krävs också bra betyg från ett gymnasium med naturvetenskapligt program, eftersom konkurrensen är relativt stor. Att arbeta som tandläkare innebär ett relativt variationsrikt arbete, där du får träffa alla sorters människor och utföra olika saker.

Stor arbetsmarknad i Stockholm 

En enkel sökning visar att det finns mer än 900 tandläkarmottagningar i Stockholm, ända från Kista i norr till Fruängen i söder och i Bromma och Sundbyberg. Det är helt enkelt lättare att gå till en tandläkare om mottagningen ligger nära där man bor

Dessutom kan man ju anta även att den tandläkare som startat mottagning även tycker om att ha mottagningen nära den egna bostaden, och öppnar kliniken där han eller hon bor. Så är fallet även för dem som bor i Sundbyberg. Sundbybergborna har hela 21 mottagningar att välja mellan. Att välja tandläkare beror mycket på att man känner att kemin fungerar till tandläkaren. Det måste skapas ett förtroende och tillit till tandläkaren, både vad gäller kompetens hos tandläkaren och lyhördhet för de egna behoven. En duktig tandläkare kan ta alla sorters människor, barn och pensionärer; alla måste få förtroende för tandläkaren och sjuksystern som arbetar med henne eller honom.

Många går på en service av tänderna

Det måste ju inte alltid handla om komplicerade saker att komma till en tandläkare, oftast handlar det om att, liksom bilen, komma in på service av tänderna. Den som håller en bra munhygien behöver inga stora ingrepp. Det är först de som är komna i ålder som kan behöva tandläkaren till mer än bara underhåll av munhälsan. Tänderna håller sällan hela livet ut, om man inte har ovanligt starka tänder, eller har skött dem exemplariskt ända från barnsben. Många behöver laga tänder som fått hål, eller laga trasiga tänder, eller ersätta tänder som har tappats. En del behöver kirurgiska ingrepp, då till exempel visdomständer kan växa fel.

Stor variation på arbetet

Den estetiska tandvården växer. Många vill ha snygga, vita tänder, andra vill vill korrigera tänder som växer snett. Något som förut gjordes gratis för alla skolbarn, men som numera faller på privatpersoner att göra själva. Som tandläkare kan du arbeta med allt möjligt, som röntgenundersökningar, tandställningar och lagningar. Arbetar du på sjukhus kan du råka ut för att arbeta akut med skador i munnen. Eller så arbetar du med skador på käken eller i ansiktet.

6 Apr 2018