Detta bör du veta om du vill bli tandläkare

Funderar du på att bli tandläkare? Det gör du helt rätt i, framför allt om du bor i Stockholm. Här finns mer än 600 tandläkare, och då har vi ändå räknat bort alla förorter. Med dem inberäknat finns det över 1.400 företag i hela Stockholm. Med en befolkningsmängd på över 1,5 miljon människor, finns det alltså en stor marknad för tandläkare. Dessutom räknar Arbetsförmedlingen med att framtiden för tandläkare ser god ut. Det kommer fortsatt att råda stor brist på tandläkare både det närmaste året och för minst fem år framåt. Så står du just nu i valet och kvalet vad du ska bli, kan vi bara rekommendera att välja tandläkaryrket. Mottagningarna skriker efter yrkesutbildade tandläkare.

Lång utbildning

Det tar i regel fem år att bli tandläkare. Utan utbildning kan man inte jobba som tandläkare. Först läser man medicinsk grundutbildning, om hur kroppen är uppbyggd, man lär sig om anatomi, cellbiologi, fysiologi, biokemi och farmakologi. Sedan läser man om hälsa, sjukdomar och om käken. Man läser också psykologi, så att man som tandläkare kan ta människor på rätt sätt. Man måste sedan när utbildningen är slut ta examen och efter det få en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som tandläkare. Till skillnad från läkare, går man ingen allmän praktik, under ett år, med mentor. Det förväntas att man kan jobba. Redan tidigt under utbildningen får man ta emot patienter, då tar man emot dem på skolan där man går.

En god lön som tandläkare

Eftersom det tar så pass lång tid att utbilda sig till tandläkare är det en relativt hygglig lön för tandläkare. De har ju fem års studielån att betala tillbaka. Enligt lönestatistik från SCB (statistiska centralbyrån) är medellönen cirka 45.200 kronor i månaden. Särskilt om man är ung när man början arbeta som tandläkare och kanske inte har några barn, är det en lön som man gott och väl kan leva på.

För att komma in på den utbildning som leder till tandläkare bör du ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet, med behörighet i biologi 2, fysik 2, matematik 4. Samt goda betyg i de flesta ämnena eftersom konkurrensen är relativt hög till utbildningarna.

Efter utbildningen kan du ta jobb, kanske på någon tandläkarmottagning i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Läs mer här om en tandläkarmottagning i en förort till Stockholm, som Solna.

 

15 Apr 2018